30.12.20

Για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021

Στη χθεσινή (28/12) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, η δημοτική αρχή εισηγήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2021.

Θετικό στοιχείο για εμάς αποτελεί το γεγονός ότι έχει ληφθεί υπ’ όψιν η πρόταση που είχαμε καταθέσει από κοινού με άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, για το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2020 και αφορούσε την ενοποίηση των ομοειδών προμηθειών κάτω από ενιαίο κωδικό ώστε να γίνεται ένας διαγωνισμός αντί για δεκάδες απ’ ευθείας αναθέσεις.
Από εκεί και πέρα, στις τοποθετήσεις μας, καταδείξαμε μια σειρά προβληματισμών, οι οποίοι έχουν ως εξής:
1. Στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχουν πολλά έργα που μεταφέρονται αυτούσια από το 2020 με ανέγγιχτο προϋπολογισμό, στοιχείο που φανερώνει μικρή αποτελεσματικότητα της δημοτικής αρχής στην ολοκλήρωση έργων. Μερικά μόνο παραδείγματα αποτελούν οι μελέτες του νότιου κλάδου Περιφερειακού Αργοστολίου, ο φάκελος έργου Πράξης εφαρμογής της Λάσσης, τα τοπογραφικά της παραλίας της Σκάλας, η προμήθεια προστατευτικών για τον πεζόδρομο της Σκάλας κλπ.
2. Τα νέα έργα που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) ίσα που ξεπερνούν το 30%. Και αυτό το ποσοστό όμως είναι πλασματικό, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, έργα που δεν υλοποιήθηκαν 2020, εμφανίζονται ως νέα το 2021. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεταφορά των επισκευών κοινοτικών γραφείων Δαυγάτων και Τρωιανάτων από το 2020 σε νέο, ενοποιημένο κωδικό για το 2021.
3. Στις Δημοτικές ενότητες Αργοστολίου, Λειβαθούς και Ελειού-Πρόνων δεν υπάρχει ούτε ένα νέο διακοινοτικό έργο από τους Κ.Α.Π.
4. Τα αντισταθμιστικά οφέλη από την ΕΔΑΚΙ και τις ΑΠΕ δεν αποδίδονται στις κοινότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα από την ύπαρξη του ΧΥΤΥ ή/και των ανεμογεννητριών στα όριά τους. Για την ΕΔΑΚΙ μπορεί να αναμένεται η απόδοση των αντισταθμιστικών, όμως δεν δόθηκε πειστική απάντηση στο γιατί τα έσοδα από ΑΠΕ είναι μηδενικά.
5. Δύο έργα τα οποία ψηφίσαμε ως δημοτικό συμβούλιο να ενταχθούν σε προγράμματα για χρηματοδότηση, η δημιουργία συστήματος έξυπνης στάθμευσης στο Αργοστόλι και η ίδρυση Καταφυγίου αδέσποτων ζώων, δεν υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα. Μετά από ένα χρόνο απραξίας, φαίνεται η αποτυχία της δημοτικής αρχής στη χρηματοδότηση σημαντικών έργων.
6. Δύο ακόμη έργα, τα οποία η παράταξή μας έχει εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο και έχουν ψηφιστεί, ο βιολογικός της Λειβαθούς και η αποχέτευση του Κατελειού, δεν εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα, ούτε για το ελάχιστο που αφορά τη σύνταξη φακέλου για τη μελέτη του έργου. Αυτό φανερώνει την αγνόηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης από τη δημοτική αρχή.
Τέλος, για ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο έχει συσταθεί με βάση την απλή αναλογική, θα περιμέναμε ο δήμαρχος να επιδιώξει τη μέγιστη συναίνεση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και τη συνεργασία και συνεισφορά τους στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, κάτι το οποίο δεν έγινε.
Η πρόταση που καταθέσαμε είχε ως εξής:
1. Να αποσυρθεί το τεχνικό πρόγραμμα.
2. Να διατεθούν στις δημοτικές παρατάξεις τα στοιχεία διαβούλευσης με τις κοινότητες, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα των αναγκαίων για κάθε κοινότητα έργων.
3. Στη συνέχεια, να δοθεί χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας στην αντιπολίτευση για τη διαμόρφωση των προτάσεών τους.
4. Να συζητηθούν οι προτάσεις σε σύσκεψη μεταξύ του δημάρχου, των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων και των προϊσταμένων των αρμόδιων υπηρεσιών.
5. Τέλος, να έρθει εκ νέου το θέμα της συζήτησης του Τεχνικού Προγράμματος στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από τη δημοτική αρχή, ότι δεν είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι με το τεχνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε και δεν το καταψηφίζουμε για να κάνουμε στείρα αντιπολίτευση. Αντιλαμβανόμαστε όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν από την υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις συνθήκες της πανδημίας, τη διαχείριση των συνεπειών του Ιανού. Και τηρουμένων των αναλογιών, κατανοούμε ότι έχει γίνει ό,τι είναι δυνατό από τις υπηρεσίες για τη διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.
Το ζήτημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο. Ακριβώς λόγω των προβλημάτων που προαναφέραμε, ο δήμαρχος θα έπρεπε να ζητήσει τη συνεισφορά της αντιπολίτευσης σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Δεν το έκανε και γι’ αυτό το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, με 13 ψήφους έναντι 14 που ψηφίσαμε την -προσωρινή- απόσυρσή του.
Και ο δήμαρχος αποδέχτηκε αυτό το αποτέλεσμα. Αποδέχτηκε να διακυβερνήσει με την υβριδική πλειοψηφία που έχει διαμορφώσει, τόσο με τη βοήθεια συμβούλων της αντιπολίτευσης, όσο και με τη χρήση των «ευνοϊκών» ρυθμίσεων της κυβέρνησης της Ν.Δ. για την κυβερνησιμότητα. Ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν ότι για να μην ψηφιστεί το προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα χρειάζεται να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση μαζί με τη θετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Όταν όμως η εισήγηση για το τεχνικό πρόγραμμα κοινοποιείται τρεις μέρες μόλις πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, η ανωτέρω προβλεπόμενη διαδικασία δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί. Διασφαλίζει λοιπόν η δημοτική αρχή με αυτή την τακτική, της μη έγκαιρης ενημέρωσης, ότι το τεχνικό πρόγραμμα εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο έστω και χωρίς πλειοψηφία, χωρίς συναίνεση. Αυτό για εμάς λέει πολλά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.