30.9.21

Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την ασφάλεια των μαθητών στα σχολεία της Οδού Χαροκόπου.

Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αργοστολίου

Με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα της μαθήτριας του 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου, στη διάβαση πεζών έξω από το σχολείο της, στην οδό Χαροκόπου, όπου χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, θεωρούμε ότι ο Δήμος οφείλει να εξετάσει το ζήτημα της πρόσβασης όλων των σχολείων, προκειμένου να γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια για τους μαθητές.

Συγκεκριμένα για την οδό Χαροκόπου, η κατάσταση έχει ως εξής:

·         Επί της οδού λειτουργούν δύο πολυπληθή σχολεία (3ο Γυμνάσιο και 4ο Δημοτικό), τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 200 μ. μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών από τα σχολεία, να παρατηρείται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία, πολλές φορές με μποτιλιάρισμα οχημάτων, κίνηση λεωφορείων που εξυπηρετούν σχολικά δρομολόγια κλπ.

·         Η κατάσταση επιβαρύνεται ιδιαίτερα τις μέρες που τυγχάνει συχνή κυκλοφορία μεγάλων φορτηγών οχημάτων από και προς το εμπορικό λιμάνι του Αργοστολίου, δια μέσω της οδού Χαροκόπου.

·         Η οδική σήμανση καθ’ όλο το μήκος της οδού χαρακτηρίζεται ως ελλιπής, τόσο όσον αφορά στις θέσεις των διαβάσεων, όσο και στην ειδοποίηση των οδηγών για τη λειτουργία σχολείων.

·         Οι διαβάσεις πεζών που διασχίζουν την οδό καθ΄ όλο το μήκος της, αλλά και αυτές που εξυπηρετούν την κατά μήκος της οδού κίνηση πεζών, είναι δυσδιάκριτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι διαβάσεις κρύβονται λόγω στάθμευσης οχημάτων ή ακόμη και ύπαρξης κάδων απορριμμάτων ακριβώς δίπλα από τη διάβαση.

·         Τα πεζοδρόμια της οδού Χαροκόπου δεν εξυπηρετούν την ανεμπόδιστη και ασφαλή κίνηση των μαθητών, καθώς επ’ αυτών απαντώνται πολλών ειδών εμπόδια. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρτέρια με υπερανάπτυξη της φύτευσης ή των δέντρων που στενεύουν το ελεύθερο πλάτος διέλευσης, ελλιπής πλακόστρωση ή έντονες ανισοσταθμίες που δυσχεραίνουν την κίνηση πεζών, διάφορα αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη διέλευση κλπ.

Μας έχετε ενημερώσει πως υπάρχει μια κυκλοφοριακή μελέτη υπό σύνταξη για το Αργοστόλι, η οποία θεωρούμε δεδομένο πως λαμβάνει υπ’ όψιν τα ζητήματα των σχολικών μονάδων όλης της πόλης. Επειδή όμως οι επικινδυνότητες συνεχίζουν να υφίστανται και δεν μπορούμε να μένουμε απλοί παρατηρητές και να απευχόμαστε να επαναληφθεί ένα αντίστοιχο ή και σοβαρότερο συμβάν, οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία τους, προτείνοντας κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 ·         Τοποθέτηση κατάλληλης οδικής σήμανσης που να ενημερώνει τους οδηγούς για τη λειτουργία σχολείων και τον περιορισμό της ταχύτητας σε ασφαλές όριο.

·         Οι διαβάσεις πεζών που διασχίζουν την οδό καθ΄ όλο το μήκος της, αλλά και αυτές που εξυπηρετούν την κίνηση πεζών κατά μήκος της οδού,  να υπερτονιστούν με χρώμα, πλέον των λευκών λωρίδων. Ειδικά για τις διαβάσεις που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα οικοδομικά τετράγωνα των σχολικών μονάδων προτείνεται η υπερύψωση του καταστρώματος της οδού προκειμένου να εξαναγκάζονται οι οδηγοί στον περιορισμό της ταχύτητάς τους. (Σημ. απαιτείται επιπλέον κατάλληλη σήμανση, όπως το δεύτερο υπόδειγμα ανωτέρω).

·         Μεταφορά των κάδων απορριμμάτων που περιορίζουν την ορατότητα στα δύο άκρα των διαβάσεων στο εγγύτερο κατάλληλο σημείο.

·         Καθαρισμός των παρτεριών ή/και κλάδεμα δέντρων που στενεύουν το ελεύθερο πλάτος διέλευσης πεζών.

·         Αποκατάσταση της συνέχειας της πλακόστρωσης όπου είναι ελλιπής και περιορισμός στις έντονες ανισοσταθμίες που δυσχεραίνουν την κίνηση πεζών.

·         Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων που ευρίσκονται επί των πεζοδρομίων και παρεμποδίζουν τη διέλευση πεζών

·         Με δεδομένο πως η είσοδος και έξοδος των μαθητών προς και από το σχολικό συγκρότημα του 4ου Δημοτικού σχολείου γίνεται για κάποιες τάξεις/τμήματα από την έξοδο του προαυλίου επί της κάθετης οδού Ηροδότου, η οποία είναι ιδιαίτερα στενή και μετά βίας χωρά στο πλάτος ένα όχημα, προτείνεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ηροδότου κατά το ωράριο εισόδου και εξόδου των μαθητών από το σχολείο. Η διακοπή μπορεί να γίνεται με τοποθέτηση προσωρινής μπάρας με ευθύνη της σχολικής τροχονόμου του σχολείου και απομάκρυνση μετά την ολοκλήρωση της άφιξης/αναχώρησης των μαθητών.

·         Για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης που προκαλείται από την κυκλοφορία μεγάλων φορτηγών οχημάτων από και προς το εμπορικό λιμάνι του Αργοστολίου, προτείνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων φορτηγών οχημάτων στην οδό Χαροκόπου για χρονικά διαστήματα που να υπερκαλύπτουν τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών και των δύο σχολείων της οδού Χαροκόπου. Εναλλακτικά, η κίνηση των βαρέων οχημάτων για τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να γίνεται δια μέσω του γύρου του Φαναριού.

Ζητούμε από τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους να στηρίξουν την πρότασή μας προκειμένου να πράξουμε το αυτονόητο, δηλαδή να μεριμνήσουμε -έστω και στο ελάχιστο που μας δίνεται η δυνατότητα- για την ανεμπόδιστη και ασφαλή πρόσβαση των μαθητών μας στα σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.