5.7.22

Μια τερατώδης υπεραγορά στην Κρανιά θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις τοπικές επιχειρήσεις.

Χθες λάβαμε από το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς με θέμα την Άδεια ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου της εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ στην Κρανιά Αργοστολίου.

Σύμφωνα και με τις εισηγήσεις, το Δημοτικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, μετά τη γνώμη των αρμόδιων αναφερόμενων επιτροπών εντός 50 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (17/5/2022). Μετά την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας λογίζεται ότι γίνεται δεκτή η αίτηση.

Επίσης ζητείται η ανάκληση λόγω πλάνης της σιωπηρώς εκδοθείσας ανωτέρω άδειας διότι τελικά η προθεσμία έχει τροποποιηθεί σε 30 μέρες.

Η τοποθέτηση - πρόταση της παράταξής μας:

Αποτελεί πάγια τακτική της δημοτικής αρχής να φέρνει με την διαδικασία του κατεπείγοντος και διά περιφοράς σημαντικά θέματα προκειμένου να μη συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφορά την κοινωνία του Αργοστολίου και θα έπρεπε να συζητηθεί δημόσια ώστε να έχουμε τη δυνατότητα οι δημοτικοί σύμβουλοι να λύσουμε τυχόν απορίες μας επί του θέματος.

Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να εκφράσουμε το ερώτημα αν πρόκειται πράγματι για πλάνη ή για μια προσπάθεια να μην διεξαχθεί συζήτηση για το θέμα, όταν έχει κατατεθεί στο Δήμο το αίτημα για τη χορήγηση της άδειας από τις 17/5, οπότε ακόμη και η προθεσμία των 50 ημερών θα έληγε ούτως ή άλλως αύριο;

Μήπως κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω από αυτούς του χειρισμούς της δημοτικής αρχής;

Είναι αυτονόητο πως είμαστε κατά της εγκατάστασης μιας τερατώδους υπεραγοράς η οποία θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις τοπικές μικρές επιχειρήσεις. Επιλέγουμε όμως να απέχουμε από αυτό το θέατρο του παραλόγου που ακόμη μια φορά με δική σας αποκλειστική ευθύνη σύρετε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η πρόταση που καταθέτουμε είναι να πραγματοποιηθεί έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο το απόγευμα, στην οποία να παραβρεθεί η αρμόδια υπηρεσία Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων αλλά και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση και αφού λάβουμε υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους να καταλήξουμε στη βέλτιστη απόφαση για το Δήμο και την τοπική κοινωνία.

 

Αλέξανδρος Παντελειός

Διονύσης Τρωιάνος

Δημήτρης Κεκάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.