4.9.21

Η πρόταση της παράταξής μας για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου

Κατά τη συζήτηση του θέματος αναφορικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου, κατά  τη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίου 2021, η δημοτική παράταξη "Κεφαλονιά, νησί για όλους" κατέθεσε την ακόλουθη πρόταση, η οποία είχε κατατεθεί  και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης με τις παρατάξεις, η οποία έλαβε χώρα τον Μάϊο του 2020. :

Το Οργανόγραμμα της πρότασής μας


1. Τμήμα Εθελοντισμού και Διοικητικής βοήθειας

Στο άρθρο 98, παρ.1 του Ν.3852/2010, αναφέρεται ότι «οι δήμοι συνιστούν ειδικό αυτοτελές γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας στον δήμαρχο, για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).»

Στο σχέδιο προβλέπεται «Τμήμα Εθελοντισμού και Διοικητικής Βοήθειας». Η διοικητική βοήθεια και ο εθελοντισμός είναι δύο έννοιες μη σχετιζόμενες μεταξύ τους και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η χρησιμότητα της ύπαρξής τους εντός του ίδιου τμήματος. Κατά την άποψή μας ο εθελοντισμός θα μπορούσε να ενταχθεί στις αρμοδιότητες του γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής.

Προτείνουμε να δημιουργηθεί αυτοτελές γραφείο διοικητικής βοήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Το γραφείο θα συνεργάζεται με το Τμήμα Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προτείνουμε ακολούθως και τις λοιπές υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων (φυσική ή ψηφιακή) στις υπηρεσίες του δήμου.

 

2. Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

Η αναγκαιότητα της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας είναι κάτι το οποίο αποτέλεσε βασική πρόταση του προγράμματός μας και αποτελεί προϋπόθεση για πολλές από τις προτάσεις της παράταξής μας. Συμφωνούμε με τη δημιουργία του τμήματος και τη στηρίζουμε απόλυτα.

 

3. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Προτείνουμε να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να προστεθεί Τμήμα Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητα τη διαχείριση προγραμμάτων και δεδομένων στο πλαίσιο του «ψηφιακού Δήμου» (πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, πλατφόρμας επικοινωνίας Δήμου – δημοτών κλπ)

 

4. Διεύθυνση Δόμησης

Πρόκειται για μια υπηρεσία που έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική του νησιού μας και οφείλουμε να την στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Οι προτάσεις της παράταξής μας εξ’ αρχής περιλαμβάνουν μια σειρά τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων των σχεδίων των πόλεων και οικισμών του Δήμου μας και συμφωνούμε με την πρόταση που έχει κατατεθεί από την Υπηρεσία, της διάσπασης δηλαδή του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών και Πολεοδομικών Εφαρμογών σε δύο διακριτά τμήματα, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης και Καθαριότητας

Προτείνουμε οι αρμοδιότητες της τοπικής ανάπτυξης να αφαιρεθούν από τη διεύθυνση, η οποία θα μετονομαστεί σε Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και να δημιουργηθεί υπό αυτή ένα ενιαίο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

 

6. Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θεωρούμε ότι το τουριστικό προϊόν έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και οφείλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουμε. Δεν μπορεί ο τουρισμός να εξετάζεται χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη όλες οι παράμετροι της τοπικής ανάπτυξης και γι’ αυτό προτείνουμε οι αρμοδιότητες της τοπικής ανάπτυξης να μεταφερθούν στην εν λόγω προτεινόμενη Διεύθυνση και τη σύσταση των ακόλουθων τμημάτων:

α. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

β. Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης (μεταφορά του αυτοτελούς τμήματος του σχεδίου)

 

7. Διεύθυνση Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας

Είναι το μοναδικό σημείο της πρότασης που καταθέσαμε στο κο. Γενικό Γραμματέα τον Μάϊο του 2020 το οποίο ελήφθη πραγματικά υπ’ όψιν. Συγκεκριμένα, λόγω της λύσης της ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ, οφείλουμε να προβλέψουμε την ένταξη του πολιτισμού στις αρμοδιότητες του Δήμου και γι’ αυτό το λόγο προτείναμε τη δημιουργία Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο θα συντελεστεί η μεταφορά των υπαλλήλων της ΚΕΔΗΚΕ.


Την πρόταση, πέρα από τους παρόντες συμβούλους της παράταξής μας, ψήφισε και ο δημοτικός σύμβουλος Ν. Ανουσάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.