14.9.21

Επερώτηση: Σχετικά με την πλατφόρμα e-Αργοστόλι και την προγραμματική σύμβαση με την e-Τρίκαλα.


Αργοστόλι, 13 Σεπτεμβρίου 2021

 


Προς:    τον Δήμαρχο Αργοστολίου κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα:   «Σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας e-Αργοστόλι και την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης με την e-Τρίκαλα»

 

Κύριε Δήμαρχε,

Στις 30/11/2020, Ο Δήμος Αργοστολίου συνάπτει τριμερή προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Τρικκαίων και την Αναπτυξιακή εταιρεία e-Trikala Α.Ε. με αντικείμενο την  «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» (ΑΔΑ: ΩΧΙ546ΜΓΤΤ-ΔΜΑ) και συγκεκριμένα:

·         Υπηρεσία δήλωσης προβλημάτων, καταγραφής αιτημάτων και εξυπηρέτησης πολιτών, μέσα από οργανωμένο Call-Centre για τουλάχιστον 16 ώρες/μέρα.

·         Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αναβάθμιση της ιστοσελίδας και δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης για την ενίσχυση της δημοκρατίας

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 56.402,90€ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί στους 8 μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 30/7/2021, με το αντικείμενο να υλοποιείται σε 3 φάσεις:

·         Φάση Α’: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου. (υλοποίηση σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα)

·         Φάση Β’: Εγκατάσταση και λειτουργία του ψηφιακού συστήματος διακυβέρνησης. Καθώς και αναβάθμιση Ιστοσελίδας δήμου Αργοστολίου και δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης. (υλοποίηση σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα)

·         Φάση Γ’: Υποστήριξη στη λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων με εξειδικευμένο προσωπικό της e-trikala A.E., εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών του Δήμου Αργοστολίου. (υλοποίηση σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή έως τη λήξη της σύμβασης)

Στις 13/7/2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, δίνει παράταση στην ανωτέρω σύμβαση έως τις 30/1/2022 (ΑΔΑ: ΨΟ2Φ46ΜΓΤΤ-ΔΕΩ), χωρίς όμως να διευκρινίζει τι συμβαίνει με τις διακριτές φάσεις υλοποίησης του έργου.

Στις 18/8/2021, ο Δήμος εκδίδει δελτίο τύπου με το οποίο ενημερώνει τους πολίτες για τη λειτουργία της εφαρμογής Υποβολής Αιτημάτων Πολιτών μέσω της πύλης e-argostoli.gr.

 

Α. Επειδή κατά την πλοήγηση στην ανωτέρω πύλη δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ενώ κατά την άποψή μας θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν, σας απευθύνουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

·         Πόσα αιτήματα έχουν υποβληθεί από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας και πόσα εξ αυτών έχουν διεκπεραιωθεί;

·         Πόσα εξ’ αυτών καταχωρήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, πόσα μέσω τηλεφώνου (call-center), πόσα με φυσική παρουσία στην υπηρεσία;

·         Πόσα αιτήματα έχουν υποβληθεί/διεκπεραιωθεί ανά διακριτή ενότητα; (ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα, περιβάλλον & πράσινο, βλάβες οδοστρωμάτων & υποδομών, αδέσποτα κλπ)

 

Β. Λόγω της ασάφειας σε σχέση με την υλοποίηση των φάσεων Α και Β της προγραμματικής σύμβασης και επειδή ακόμη δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος σε σχέση με την αναβάθμιση της Ιστοσελίδας του δήμου και τη δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης, ερωτάστε:

·         Πότε θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του δήμου και σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή;

·         Πότε θα λειτουργήσει η πλατφόρμα διαβούλευσης;

 

Γ. Τέλος, επειδή η προσφορά των εφαρμογών γίνεται με τη μορφή Software as a Service, δηλαδή παρέχονται για όσο χρόνο πληρώνουμε την υπηρεσία στην e-Trikala, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν γνωρίζετε το κόστος για τη λειτουργία και συντήρηση των προαναφερθέντων υπηρεσιών μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης.

 

Οι επερωτώντες Δημοτικοί Σύμβουλοι,

 

Αλέξανδρος Παντελειός                Διονύσιος Τρωιάνος                       Δημήτριος Κεκάτος

Δημοτική παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.