17.12.21

Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη διοίκηση κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Προσφυγή προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Παντελειός κατά της 279/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου με θέμα «Χορήγηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν οδοντιατρείου στην οδό Αγίου Γερασίμου 6 στο Αργοστόλι».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μέτρα που αφορούν στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης  λαμβάνονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη σχετική απόφαση, δεν αναφέρεται καμία σχετική μελέτη η οποία να έχει εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου. Ακόμη και η εισήγηση προς την Ε.Ποι.Ζω. δεν γίνεται από την Τεχνική υπηρεσία αλλά από τον δήμαρχο Αργοστολίου.

Πέραν των ανωτέρω, σε κανένα σημείο της νομοθεσίας η οποία έχει ληφθεί υπ’ όψη για την έκδοση της απόφασης, δεν προκύπτει πως είναι δυνατόν να χορηγηθεί θέση στάθμευσης για την εξυπηρέτηση πελατών ιδιωτικής επιχείρησης. Συμπερασματικά, οι δημοτικοί σύμβουλοι που υπερψήφισαν την ανωτέρω απόφαση, το έπραξαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.