14.6.22

Η φωνή των δημοτικών παρατάξεων είναι η φωνή των δημοτών.

 


Η κίνηση «Κεφαλονιά, νησί για όλους» κατέθεσε ως θέμα για την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου ψήφισμα «σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν κατεπείγοντα θέματα προ ημερησίας διάταξης.»:

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που τέθηκε επισήμως σε δημόσια διαβούλευση από την Κυβέρνηση, καταργείται το δικαίωμα που είχαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης , να εισάγουν κατεπείγοντα θέματα προ ημερησίας διάταξης:

« Άρθρο 42

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010

Στο τρίτο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (Α’ 87) μετά από τις λέξεις «ή του δημάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» και η παρ.7 διαμορφώνεται ως εξής:

“7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.”»

Το αρχικό περιεχόμενο της παρ.7 του Άρθρου 67 του ν.3852/2010, περιλάμβανε ρητά το εν λόγω δικαίωμα των επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων. 


Ιδιαίτερα προσβλητικό για τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης είναι πως, στην Έκθεση που συνοδεύει το Νομοσχέδιο, αναφέρεται πως:

« Καταργείται η δυνατότητα πρότασης – εισήγησης του συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί συζήτησης κατεπείγοντος θέματος το οποίο δεν εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη και λήψης απόφασης επί αυτού πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η καταχρηστική εφαρμογή της εν λόγω δυνατότητας, καταστρατηγούσε τη πρόβλεψη λόγω της υποβολής παρελκυστικών αιτημάτων και της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. »


Καταθέτουμε το ακόλουθο ψήφισμα:

Το δημοτικό συμβούλιο, ως το πλησιέστερο προς τον πολίτη συλλογικό όργανο εκπροσώπησης, οφείλει να λειτουργεί δημοκρατικά, στο πλαίσιο του διαλόγου και της παραγωγικής ανταλλαγής απόψεων.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να φιμώσει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με την κατάργηση του δικαιώματος των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν κατεπείγοντα θέματα προ ημερησίας διάταξης, αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο της απλής αναλογικής, χάριν της χιλιοειπωμένης «κυβερνησιμότητας».

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου καταγγέλει την προσπάθεια της κυβέρνησης να πλήξει τα δημοκρατικά και αναφαίρετα δικαιώματα των εκλεγμένων δημοτικών παρατάξεων και αποφασίζει πως θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο δημοκρατικό τρόπο που λειτουργεί έως σήμερα, με σεβασμό απέναντι σε όλες τις παρατάξεις.

Επίσης, απαιτούμε από την Κ.Ε.Δ.Ε. να πάρει ηχηρή θέση απέναντι σε αυτή την αυταρχική επιχείρηση φίμωσης των δημοτικών παρατάξεων.

«Η φωνή των δημοτικών παρατάξεων είναι η φωνή των δημοτών.»


Δημοτική παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.