11.5.23

Τρία στα τρία «κάτω από τη βάση» για τη δημοτική αρχή

 Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου (10/5/2023), συζητήθηκαν θέματα στα οποία φάνηκε ξεκάθαρα η διοικητική ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στον τέταρτο χρόνο της δημοτικής θητείας παραμένει κλειστό. Η παρουσίαση στο δημοτικό συμβούλιο ενός μηδενικού κατ’ ουσία προϋπολογισμού, είναι η περίτρανη απόδειξη της αποτυχίας της δημοτικής αρχής να το υποστηρίξει.

Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την έλλειψη ουσιαστικών στόχων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, πέρα από το να παραμένει κλειστό, να απαξιωθεί και εν τέλει να χρησιμοποιηθεί με στόχο το οικονομικό κέρδος, αγνοώντας το όφελος της τοπικής κοινωνίας των Δαυγάτων.

Το Δημοτικό Γηροκομείο, κατά τη χρήση του 2022, δημιούργησε μια ζημία της τάξεως των 157 χιλιάδων ευρώ, η οποία καλύπτεται από τα χρηματικά διαθέσιμα. Με αυτό το δεδομένο, καθώς και το ολοένα αυξανόμενο κόστος λειτουργίας, διαφαίνεται πως το γηροκομείο θα αντιμετωπίσει πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας σε λίγα χρόνια από τώρα.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και όχι να το καλύπτουμε διακριτικά στους προϋπολογισμούς. Να διερευνήσουμε τη δυνατότητα μεταφοράς των χρημάτων του γηροκομείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα αποδώσει σημαντικούς τόκους και να εξετάσουμε ασφαλείς επενδύσεις με ακόμη καλύτερη απόδοση.

 Η ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ, μετά από τέσσερα χρόνια θητείας, τελεί ακόμη υπό εκκαθάριση. Με ευθύνη της δημοτικής αρχής αλλά και της διοίκησής της, έχει καταντήσει ένα γραφειοκρατικό απομεινάρι, με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μαζεμένες υποχρεώσεις, χωρίς καμία συνεισφορά στον πολιτισμό του τόπου μας.

Τρία στα τρία «κάτω από τη βάση» για τη δημοτική αρχή, η πολιτική διοίκηση της οποίας κινείται στα όρια της αναγκαίας διαχείρισης, ενώ κάθε φορά που απαιτούνται παρεμβάσεις σε σημαντικά ζητήματα του τόπου μας, φαίνεται η ανεπάρκειά της και η έλλειψη οράματος εκ μέρους της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.