30.9.23

Ακόμα 2 χρόνια «ομηρίας» για τη Λάσση λόγω των χειρισμών της δημοτικής Αρχής

Αυτό κατάφερε η παρούσα δημοτική Αρχή, ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγικούς στόχους που είχε θέσει το 2019 ήτοι: «ανάθεση σε μελετητή για ολοκλήρωση της πράξη εφαρμογής της Λάσσης», να μείνει ανενεργός έως το Μάρτη 2023, παρόλο που 9-8-22 έθεσε και χρονοδιάγραμμα πως «έως τέλος 2022 θα έχει μελετητή».

Συγκεκριμένα το θέμα επανήλθε στην επιφάνεια στις 29-3-2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από επερώτηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» κ. Παντελειού.  Η παρούσα δημοτική Αρχή επικαλέστηκε για μια ακόμα φορά ότι το θέμα της Λάσσης ήταν στο προεκλογικό φυλλάδιο της παράταξης τους, αλλά στη πορεία προτεραιοποιήθηκαν άλλες μελέτες, δεδομένου του ότι υπήρξε  «δυσκολία ανεύρεσης των στοιχείων του φακέλου».

Και εδώ αρχίζει το «παράλογο»

  • Πως συντάχθηκε ΤΕΧΝΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ποσού 400.000€ και πρόταση στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ (απόφαση ένταξης ΑΔΑ:62ΚΧ46ΜΤΛ6-3ΒΨ 29-4-2020), χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία;
  • Για την Ανάθεση της σύνταξης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΣΣΗΣ» Κ.Α. 30.7413.04 οικ. Έτους 2020 ποσού 6.000€ (ΑΔΑ: ΩΝΘ646ΜΓΤΤ-7ΓΦ 3-02-2020) με ποια στοιχεία έγινε;

Μια εικόνα χίλιες λέξεις… «τα αρχεία της Λάσσης»

Μήπως τελικά, η πράξη εφαρμογής της Λάσσης, δεν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους στρατηγικούς στόχους της παρούσας δημοτικής αρχής; Γιατί τα αρχεία της Λάσσης ήταν και είναι στη θέση τους, και είναι ανήθικο να επιρρίπτονται ευθύνες σε δυο υπαλλήλους που χειρίστηκαν επισταμένως το σχέδιο της Λάσσης, λες και «τα αρχεία τα πήραν σπίτι τους». Η υπηρεσία από τη στιγμή που πήρε «το πράσινο φως», τέλος Μαρτίου 2023 (8-5-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ΑΔΑ: Ψ1Κ146ΜΓΤΤ-Γ0Τ) προέβη άμεσα σε ενέργειες , για να φτάσει σήμερα στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (ΑΔΑ: 99ΛΥ46ΜΓΤΤ-0ΙΛ 19-9-2023).

Αυτό τελικά που κατάφερε η παρούσα δημοτική αρχή είναι η καθυστέρηση 2 χρόνων περίπου….. από το τέλος του 2021 όπου και τελεσφόρησε το ΣτΕ, έως και μέσα 2023. Δυο χρόνια είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της μελέτης της πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: Ψ5ΗΧ46ΜΓΤΤ-1ΘΜ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΔΣ & ΟΡΩΝ 8-5-23), δηλαδή σήμερα θα μιλούσαμε για την ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΑΣΣΗ και όχι για ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά που δηλώνει η δημοτική Αρχή στα προεκλογικά φυλλάδια – στα Δημοτικά Συμβούλια και στα ΜΜΕ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΛΑΣΣΗ, απέχουν στην εν τοις πράγμασι εφαρμογή, αναδεικνύεται η αδράνεια της και οι αρνητικές συνέπειες που έχει στην ανάπτυξη της περιοχής.

 

Γεωργία Βλάχου

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αργοστολίου

με το συνδυασμό «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.