19.1.24

Για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αργοστολίου

 Χθες στο δημοτικό συμβούλιο ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2024. Ένα ογκώδες πρόγραμμα προϋπολογισμού 55.000.000 € με δύο βασικά χαρακτηριστικά.

  1. Δεν περιείχε κανένα η σχεδόν κανένα νέο έργο.
  2. Ο βασικός όγκος των πιστώσεων προέρχονται από εργολαβίες και μελέτες που δεν έχουν τελειώσει και δεν έχουν εκταμιευθεί στην προηγούμενη τετραετία.

Παρόλα αυτά είναι ένα πρόγραμμα με πολλά έργα για το Δήμο και με εμφανή την δουλειά που έχουν κάνει ο αντιδήμαρχος έργων κύριος Μινέτος και οι υπηρεσίες του δήμου

Έτσι η παράταξή μας ψήφισε λευκό κάνοντας τις εξής διαπιστώσεις:

  • Το πρόγραμμα δεν περιέχει, σημαντικά αναπτυξιακά έργα τα οποία έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο όπως ο βιολογικός Λειβαθούς και ο θαλασσόμυλος
  • Δεν υπάρχει ισοκατανομή των έργων και των πόρων στις τοπικές κοινότητες, ενώ πολλές έχουν αγνοηθεί τελείως.
  • Περιέχει 400.000 Ευρώ αναθέσεις στην αναπτυξιακή εταιρία Εύδημος ΑΕ. Είναι γνωστό ότι μια από τις μεγαλύτερες αστοχίες της διοίκησης Μιχαλάτου ήταν η αποτυχία να ιδρύσει αναπτυξιακή εταιρεία με τους άλλους Δήμους της Κεφαλονιάς. Αν το είχε κάνει αυτά τα χρήματα θα παρέμεναν στον τόπο, θα χρηματοδοτούσαν την νέα αναπτυξιακή και θα έδιναν δουλειά σε πολλούς ντόπιους μηχανικούς. Πέραν αυτού οι αναπτυξιακές έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν χρηματοδοτήσεις από διαπεριφερειακά και διακοινοτικά προγράμματα, ενώ ο Δήμος μόνος του δεν έχει αυτή την δυνατότητα
  • Η τρίτη διαπίστωση αφορούσε τις υπεράριθμες απευθείας αναθέσεις, πολλές από τις οποίες αφορούν οδοστρωσίες και τσιμεντοστρώσεις στα τέσσερα Δημοτικά Διαμερίσματα. Αυτές βρίσκονται στα χέρια των αντιδημάρχων για να τις χειριστούν όπως αυτοί νομίζουν. Έχοντας την προεκλογική εμπειρία με τις βαρέλες των τσιμέντων να πηγαινοέρχονται για να εξυπηρετήσουν ημετέρους, υπάρχει ο φόβος ότι αυτά τα χρήματα δεν θα διατεθούν ορθολογικά, αλλά και πάλι θα εξυπηρετήσουν πελατειακές σχέσεις.

Τέλος λευκό ψηφίστηκε και για τον προϋπολογισμό του 2024 αφού βασίζεται κατά το μεγαλύτερο του μέρα στο τεχνικό πρόγραμμα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.