Ιδρυτικές αρχές

 28 Αυγούστου 2018

Κίνηση Πολιτών «Κεφαλονιά – Νησί για όλους».
Ιδρυτικές αρχές και βασικοί στόχοι.

Η τοπική αυτοδιοίκηση ως το πιο κοντινό στον πολίτη κέντρο λήψης αποφάσεων, θεωρούμε ότι είναι ο πιο δημοκρατικός και συγχρόνως συμμετοχικός θεσμός διοίκησης.
Ενόψει των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019, εμείς, άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με συνείδηση συλλογικότητας, προοδευτική σκέψη και όρεξη για δουλειά είμαστε αποφασισμένοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο, ακολουθώντας ένα νέο μοντέλο ενασχόλησης με τα κοινά, την Κίνηση Πολιτών «Κεφαλονιά – Νησί για όλους».

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μία κίνηση συνεργασίας πολιτών με βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς μέσα από τη συμμετοχή μας στα κοινά.

Θέλουμε να αγωνιστούμε στον αυτοδιοικητικό στίβο προκειμένου να συμμετέχουμε στις αποφάσεις που έχουν καταλυτικό ρόλο στις ζωές μας. Αν παραμείνουμε αμέτοχοι θα πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι θα αποφασίζουν για εμάς. Εμείς επιλέγουμε τη συμμετοχή με στόχο τη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν όλους μας.

Οραματιζόμαστε την υλοποίηση συλλογικών δράσεων για την επίτευξη αυτού του στόχου, που εδράζονται στις βασικές αρχές μας: Συλλογικότητα, Συμμετοχή, Συναίνεση, Διαφάνεια, Αξιοκρατία, Ανθρωπισμός, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη, Αγάπη για τον τόπο μας, Ανεξαρτησία από κάθε πολιτικό φορέα, Αυτο-οργάνωση και την απόλυτα Δημοκρατική λειτουργία.
Η κίνησή μας δεν θα λειτουργήσει με το γνωστό αρχηγικό μοντέλο. Δεν θα υπάρχουν αρχηγοί και ακόλουθοι, πρώτοι και τελευταίοι. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στα όργανα της κίνησης. Όταν προκύψει η ανάγκη εκλογής εκπροσώπων και αρχηγού αυτό θα γίνει απόλυτα δημοκρατικά και όλοι θα έχουν λόγο σε αυτή τη διαδικασία.

Τι επιδιώκουμε σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση του Δήμου

Ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση θα επιφέρει ανατροπή στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις μόνο μέσα από συνεργατικές και συναινετικές διαδικασίες, κάτι που εμείς επικροτούμε. Η απλή αναλογική που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Τοπική αυτοδιοίκηση δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στους πολίτες ώστε να εκλέξουν ανθρώπους που θα μπορούν πραγματικά να έχουν λόγο, γνώσεις, πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύη απέναντι στους υπόλοιπους εκλεγμένους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλωστε πρέπει να αντιληφθούμε πως όλοι ζούμε στο ίδιο νησί και θέλουμε αυτό το νησί, η Κεφαλονιά, να αναπτυχθεί προς όφελος όλων των πολιτών της.
Με βάση τα παραπάνω πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο και καινοτόμο μοντέλο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Δήμου που θα έχει στο κέντρο τον πολίτη.

Επιδιώκουμε:

• Την ενεργοποίηση των πολιτών. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να προσφέρουν. Κάθε άποψη και ιδέα έχει αξία και γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλιστούν οι διαδικασίες ώστε να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη. Η ενεργή συμμετοχή όλων μας στα κοινά θα μας απαλλάξει από ό,τι μας κρατά στο παρελθόν και εμποδίζει την συλλογική οικονομική και πολιτισμική μας εξέλιξη.
• Την επίτευξη όσο το δυνατό ευρύτερων πολιτικών συγκλίσεων, τη συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία με πολίτες, πολιτιστικούς φορείς και άλλες συλλογικότητες, διαφάνεια και έλεγχο, κοινωνική αλληλεγγύη, ρήξη με κατεστημένα συμφέροντα και παρωχημένες νοοτροπίες και αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Τόπου μας.
• Την εφαρμογή απόλυτων διαδικασιών διαφάνειας τόσο στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων όσο και στα οικονομικά, τις προμήθειες και τις αναθέσεις, με απώτερο στόχο την πλήρη ενημέρωση των δημοτών για όλες τις δράσεις και τις αποφάσεις των οργάνων του Δήμου.
• Τη συνεχή ενημέρωση των δημοτών και τη συνεχή διαβούλευση μαζί τους για όλες τις δράσεις του Δήμου. Όλες οι δράσεις, οι συνεδριάσεις των οργάνων και οι διαδικασίες διαβούλευσης πρέπει να μεταδίδονται διαδικτυακά και να υπάρχουν διαθέσιμες ως αρχείο με ευθύνη του ίδιου του Δήμου.
• Την επίτευξη ενός νέου πολιτικού πολιτισμού μέσα από τη λειτουργία των οργάνων του Δήμου, του τρόπου λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, διαδικασιών κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής λογοδοσίας.
• Την ουσιαστική και παραγωγική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με τακτικές συνεδριάσεις, καλύτερη οργάνωση και ενημέρωση ώστε πριν την πραγματοποίησή τους να έχει γίνει πλήρης ενημέρωση όλων των παρατάξεων για όλα τα θέματα. Τα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να είναι παραγωγικές διαδικασίες διαβούλευσης και προτάσεων, όχι πεδία ανταλλαγής ύβρεων και εφαρμογής κομματικών και προσωπικών επιδιώξεων.

Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά μόνο με την πολιτική βούληση του Δήμου σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, με Σχέδιο και Προοπτική για το μέλλον.
Μέσα από καινοτόμες ιδέες, που βασίζονται στην αποφασιστική μας διάθεση για δουλειά και σύγκρουση με κατεστημένες νοοτροπίες στοχεύουμε στην αναμόρφωση του Δήμου μας και άρα τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής.

Ας ενωθούμε λοιπόν σε μία συγκροτημένη δημοκρατική κίνηση που θα διεκδικήσει και θα πετύχει την Αλλαγή που όλοι χρειαζόμαστε.

Καλούμε κάθε συμπολίτη μας με τον οποίο μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και επιδιώξεις, σε ένα διάλογο συνδιαμόρφωσης μιας ευρείας συνεργασίας, συγκροτώντας ένα κοινό μέτωπο που αποβλέπει στο συμφέρον της τοπικής μας κοινωνίας.

 

Το νησί ανήκει σε όλους μας

Θέλουμε να συμμετέχουμε σε όλες τις αποφάσεις που μας αφορούν.
Θέλουμε να είμαστε υπερήφανοι που ζούμε στην Κεφαλονιά.
Θέλουμε να παραδώσουμε έναν καλύτερο τόπο στα παιδιά μας.

 

Για την Κίνηση Πολιτών «Κεφαλονιά – Νησί για όλους»

Η Οργανωτική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.