28.4.21

Η τοποθέτησή μας στη συζήτηση για το Λιμάνι Αργοστολίου στο Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπ' όψιν πως ο δήμαρχος γνώριζε εδώ και πολύ καιρό το ζήτημα που έχει προκύψει με το λιμάνι του Αργοστολίου, θεωρούμε πως από την πρώτη στιγμή έπρεπε να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο και όχι να ερχόμαστε σε μια συνεδρίαση με το υπό συζήτηση Masterplan να μας κοινοποιείται μόλις το προηγούμενο απόγευμα.

Αντιθέτως, ο δήμαρχος έσπευσε να ζητήσει τη στήριξη των φορέων (π.χ. Επιμελητήριο, Ένωση Ξενοδόχων) αφήνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου εκτός προτεραιοτήτων του.

Ως «εισήγηση» ήρθε η πρόταση της μελετήτριας Κας. Φράγκου, η οποία -αν διαβάσει κανείς την τεχνική έκθεση- χωροθετεί το εμπορικό λιμάνι στο Αργοστόλι, στο σημείο δηλαδή που λειτουργεί και σήμερα.

Θα περιμέναμε να έρθει ως εισήγηση η πρόταση του δημάρχου για τη θέση του λιμανιού και φυσικά να επισυναφθούν και τα προτεινόμενα Masterplans, αλλά και το ισχύον, του οποίου στοιχεία έχουμε εις γνώση μας μόνον αποσπασματικά. Το γεγονός πως δεν έχουμε στα χέρια μας τη συνολική εικόνα, μας δένει τα χέρια σε σχέση με τις αποφάσεις που μπορούμε να λάβουμε σήμερα.

Επί του θέματος, θα θέλαμε το θέμα της σημερινής συζήτησης αλλά και η απόφαση που θα ληφθεί, να επικεντρωθεί στο ζήτημα του εμπορικού λιμανιού. Προφανώς μια ευρεία συζήτηση όλων των παραμέτρων του Masterplan δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια και μοναδική συνεδρίαση και εντός ενός τόσο σύντομου χρονικού διαστήματος.

Εμείς θέλουμε να οραματιζόμαστε την πόλη του Αργοστολίου μετά από 20-30 χρόνια και αυτό το όραμα θέλει σχεδιασμό από σήμερα. Είμαστε υπέρ της μεταφοράς του εμπορικού λιμανιού εκτός του παραλιακού μετώπου της πόλης του Αργοστολίου για πολλούς ευνόητους λόγους, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί πολλές φορές και από πολλούς τα τελευταία χρόνια.

Ο σημαντικότερος εξ’ αυτών – κατά την άποψή μας- είναι η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο του Αργοστολίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον κυκλοφοριακό φόρτο και την εικόνα του τουριστικού προϊόντος της πόλης, αλλά πρωτίστως για την ασφάλεια των κατοίκων.

Το Αργοστόλι είναι ένας λιμένας χαρακτηρισμένος ως Εθνικής σημασίας και -ως τέτοιος- οφείλει να φιλοξενεί όλες τις δραστηριότητες -πορθμειακές γραμμές, κρουαζιέρα, φιλοξενία τουριστικών πλοίων, εμπόριο και μεταφορές. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούμε επιβεβλημένη τη διατήρηση του εμπορικού λιμανιού εντός του φυσικού κόλπου του Αργοστολίου. Οι δε προτάσεις που έχουν ακουστεί για τη μεταφορά του λιμανιού π.χ. στην Πεσσάδα είναι επιεικώς ανέφικτες.

Το υφιστάμενο Masterplan του λιμένα Αργοστολίου, χωροθετεί ήδη από το 2005 το νέο εμπορικό λιμάνι του Αργοστολίου έμπροσθεν του χώρου της πρώην ΔΕΗ. Μάλιστα -σε συνέχεια αυτής της χωροθέτησης- έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά μελετών που αφορούν το λιμάνι και εκτιμάται πως υπάρχει ένας υψηλός βαθμός ωριμότητας για την οριστική μελέτη του έργου.

Με σεβασμό και κατανόηση ακούμε τις επιφυλάξεις των κατοίκων του Δραπάνου για τη λειτουργία του εμπορικού λιμανιού σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό. Είναι γεγονός πως ένα εμπορικό λιμάνι θα δημιουργήσει πιέσεις στον οικισμό και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μεταφερθεί η πίεση από το Αργοστόλι στον μικρό οικισμού του Δραπάνου.

Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι -πριν την λειτουργία ενός λιμανιού στην εν λόγω θέση- πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα εξής:

  • Μελέτη οδοποιίας από τον 1ο κόμβο της Κρανιάς έως το λιμάνι με παρεμβάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου (διαπλατύνσεις, κόμβοι, νέα χάραξη κλπ)
  • Διευθέτηση του ρέματος του Δραπάνου.
  • Τήρηση αυστηρών όρων χρήσης του εμπορικού λιμένα από τους εκάστοτε χρήστες.

Τελευταίο, αλλά το πλέον σημαντικό, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αντισταθμιστικά για τον οικισμό του Δραπάνου, ώστε οι συνολικές αλλαγές που θα προκληθούν να έχουν θετικό πρόσημο για τον οικισμό. Και αυτά τα μέτρα οφείλουν να είναι υποσύνολο μιας ευρύτερης πολεοδομικής μελέτης, με επέκταση του σχεδίου πόλεως και συμπερίληψη σε αυτό του οικισμού του Δραπάνου.

Επειδή η δημόσια συζήτηση ανέδειξε προτάσεις για μεταφορά του εμπορικού λιμένα σε άλλο σημείο του κόλπου – πάντοτε απέναντι από την πόλη του Αργοστολίου, να πούμε πως δεν είμαστε αντίθετοι, αντιθέτως είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μια εναλλακτική θέση – αν υποδειχθεί από την μελετήτρια εταιρία.

 Όμως δεν θα θέλαμε -σε καμία περίπτωση- η διατύπωση της διερεύνησης μιας τέτοιας χωροθέτησης να καθυστερήσει τις διαδικασίες της μεταφοράς του λιμανιού και την εκπόνηση των απαιτούμενων οριστικών μελετών.

Στη δευτερολογία μας καταθέσαμε μια πρόταση που λάμβανε υπ 'όψιν την εισήγηση της δημοτικής αρχής, τις θέσεις που διατυπώσαμε ανωτέρω αλλά και θέσεις άλλων συμβούλων, από άλλες παρατάξεις, που ακούστηκαν. Αποτέλεσμα του γόνιμου διαλόγου που ακολούθησε ήταν μια πλειοψηφικά αποδεκτή συνδιαμορφωμένη πρόταση, την οποία στηρίξαμε αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα για μια απόφαση ισχυρής πλειοψηφίας.

Ψηφίσαμε λοιπόν υπέρ της πρότασης που συνδιαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος, καταθέτοντας όμως τις κάτωθι επιφυλάξεις:

  • Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε εναλλακτική θέση, εκτός του παραλιακού μετώπου της πόλης του Αργοστολίου σε κάθε περίπτωση, που ενδεχομένως προταθεί από τη μελετήτρια εταιρεία για το εμπορικό λιμάνι Αργοστολίου ως βέλτιστη.
  • Για την περίπτωση της χωροθέτησης του Εμπορικού Λιμένα στην περιοχή έμπροσθεν του πρώην Εργοστασίου της ΔΕΗ, προτείνουμε να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα για τον οικισμό του Δραπάνου, ώστε οι συνολικές αλλαγές που θα προκληθούν να έχουν θετικό πρόσημο για τον οικισμό, στο πλαίσιο μιας ευρείας πολεοδομικής μελέτης που θα εντάσσει το Δράπανο στον αστικό ιστό του Αργοστολίου, με επέκτασεις ορίων, σχέδιο πόλης, χρήσεις γης, κοινόχρηστους χώρους κλπ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.