20.4.21

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κλειστών, λόγω της πανδημίας του COVID-19, επιχειρήσεων του Δήμου Αργοστολίου.

 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
 
Προς:  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου
Κοιν.:  Δημοτικοί Σύμβουλοι
 
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κλειστών, λόγω της πανδημίας του COVID-19, επιχειρήσεων του Δήμου Αργοστολίου.


Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,

Τις τελευταίες ημέρες όλο και πυκνώνουν οι διαμαρτυρίες συμπολιτών μας επαγγελματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές -με εντολή της κυβέρνησης- λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού για τις απαιτήσεις είσπραξης δημοτικών τελών από το Δήμο Αργοστολίου.
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 της από 20.3.20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α/2020) προβλέπεται  πως: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.»
Με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 της ίδιας Π.Ν.Π. προβλέπεται πως: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής».
Για τα ανωτέρω μάλιστα, φαίνεται πως προβλέπεται σχετική οικονομική ενίσχυση προς του Δήμους ώστε να υποβοηθήσει τα μειωμένα έσοδα που θα προκύψουν από την εφαρμογή τους.
Είναι προφανές πως η δημοτική αρχή, εκμεταλλευόμενη τον μη υποχρεωτικό χαρακτήρα της προαναφερθείσας Πράξης, επέλεξε να μη φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ληφθεί η αναγκαία απόφαση που θα δώσει μια ανάσα στις πληττόμενες  επιχειρήσεις του τόπου μας.
Αυτό γίνεται ακόμη περισσότερο εμφανές αν επισκεφθεί κανείς την πλατφόρμα που δημιούργησε η Κ.Ε.Δ.Ε. για την αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων (dt.govapp.gr), όπου ο Δήμος Αργοστολίου λάμπει διά της απουσίας του.
Δεν είναι λίγοι οι επιχειρηματίες που μας αναφέρουν την απογοήτευση που ένιωσαν όταν διαπίστωσαν πως ο Δήμος Αργοστολίου ΔΕΝ έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να τους συμπεριλάβει στις προβλέψεις της ΠΝΠ.
Σημειωτέο, η προθεσμία για την αίτηση μέσω της πλατφόρμας είναι η 30.4.21, δηλαδή μόλις 10 ημέρες από σήμερα!
 
Η δημοτική παράταξή «Κεφαλονιά, νησί για όλους», λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
·       Τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για εκατοντάδες επιχειρήσεις του Δήμου μας και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη στήριξη αυτών
·       τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 37 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’)
 
Καταθέτουμε προς ψήφιση την ακόλουθη ΠΡΟΤΑΣΗ:
1.     Επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
2.     Επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
3.     Ποσά που έχουν καταβληθεί και αφορούν στο χρονικό διάστημα απαλλαγής από τα τέλη που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις αντίστοιχων τελών.
 
Επιπλέον:
·       Να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την συμπερίληψη του Δήμου Αργοστολίου στην σχετική πλατφόρμα.
·       Να ζητηθεί παράταση της προθεσμίας αίτησης απαλλαγής τελών τουλάχιστον κατά ένα μήνα, έως τις 31.5.2021, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις του Δήμου μας να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους.
 
Δημοτική Παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.