15.3.22

Πρόταση για την αξιοποίηση του άλσους Καλλιθέας - Λακήθρας

Κατά τη χθεσινή, 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, συζητήθηκε το θέμα της αξιοποίησης του άλσους της Καλλιθέας, κοινότητας Λακήθρας, μέσω της εκμίσθωσης τμήματος του χώρου σε ιδιώτη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος αναπτύξαμε την ακόλουθη πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή από το δήμαρχο και στη συνέχεια ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο:


1.1 Εισαγωγή

Την Κυριακή 7/11/21 παραβρεθήκαμε στη συνέλευση την οποία συγκάλεσε το τοπικό συμβούλιο Λακήθρας με θέμα την αξιοποίηση του άλσους της Καλλιθέας. Βασική θέση μας αποτελεί η θεώρηση των κοινοτήτων ως κύτταρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και η τοποθέτηση του πολίτη στο επίκεντρό της και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τέτοιου είδους διαδικασίες, όπως η γενική συνέλευση των κατοίκων.

Θεωρούμε λάθος τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το θέμα στη δημοσιότητα, όχι δηλαδή με την πλήρη ενημέρωση από τη δημοτική αρχή του τοπικού συμβουλίου αλλά και των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, αλλά μέσα από δημοσιεύματα σε τοπικά μέσα και από την ενημέρωση που μας έκαναν μεμονωμένοι τοπικοί σύμβουλοι.

Επίσης είναι απαράδεκτο να αποφασίζουν για ένα τόσο σοβαρό θέμα οι σύμβουλοι της κοινότητας χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους ούτε τα σχέδια της μελέτης, παρά ένα γενικόλογο κείμενο με ελάχιστες αναφορές στις προδιαγραφές της μελέτης και του επενδυτικού πλάνου.

 

1.2 Παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψιν

Θεωρούμε πως η αξιοποίηση του άλσους Καλλιθέας μέσω της εκμίσθωσης τμήματος του χώρου σε ιδιώτη επενδυτή, είναι μια επιλογή που δίνεται στο δήμο ώστε να προχωρήσει ένα έργο του οποίου η μελέτη, χρηματοδότηση και κατασκευή θα ήταν δύσκολο ή έστω χρονοβόρο να προχωρήσει με ίδια μέσα.

Για την πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης πρέπει να ικανοποιούνται τρεις προϋποθέσεις:

  •   Το έργο να είναι άμεσα επωφελές για την τοπική κοινωνία
  •    Η επένδυση να μην επηρεάζει αρνητικά την τοπική κοινωνία
  •    Το επενδυτικό πλάνο να είναι ελκυστικό για τυχόν επενδυτές

Η πρώτη προϋπόθεση επιδιώκουμε να ικανοποιηθεί με την απόδοση χώρων στη διάθεση του Δήμου και της κοινότητας και συγκεκριμένα αίθουσας εκθέσεων στο ισόγειο και βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια, τουαλέτες κλπ) στο υπόγειο.

 Η δεύτερη προϋπόθεση, η οποία αποτελεί και τη βασική μας ανησυχία, μας οδηγεί σε μια πρόταση η οποία δεν θα αποδώσει στον ιδιώτη ένα κατάστημα που θα εισχωρήσει επιθετικά στην τοπική αγορά της Λακήθρας και της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος, όσον αφορά την τελευταία προϋπόθεση της προσέλκυσης επενδυτών, θεωρούμε ότι θα μπορούσε το μέγεθος της επιχείρησης να απομειωθεί προς όφελος των χώρων που διατίθενται στο Δήμο και την κοινότητα και το επιχειρηματικό πλάνο να παραμείνει ελκυστικό, μειώνοντας το μίσθωμα που θα καταβληθεί σε βάθος 25ετίας.

2. Πρόταση για την αξιοποίηση του άλσους Καλλιθέας

2.1 Τεχνικά στοιχεία της πρότασης

Η πρόταση που καταθέτουμε δεν μεταβάλει το περίγραμμα και τον όγκο της εγκεκριμένης μελέτης, ούτε τις όψεις ή κάποιο άλλο στοιχείο του κελύφους αλλά ούτε και τον φέροντα οργανισμό. Θα απαιτηθεί επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης ως προς την εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου (κατόψεις ισογείου και υπογείου) και ολοκλήρωση όλων των υπόλοιπων απαιτούμενων μελετών βάσει την πρότασής μας.

 

2.2 Διαρρύθμιση ισογείου

Στο ισόγειο προτείνουμε τη δημιουργία αίθουσας εκθέσεων επιφανείας 154,70τ.μ., η οποία, μαζί με τον ημιυπαίθριο χώρο επιφανείας 27,30 τ.μ. που εκτείνεται έμπροσθεν της εισόδου της, αποδίδεται προς χρήση στο Δήμο Αργοστολίου.

Επίσης, τη δημιουργία αίθουσας εκδηλώσεων επιφανείας 224,17 τ.μ., η οποία, μαζί με τον ημιυπαίθριο χώρο της εισόδου (12,08 τ.μ.) και τον ημιυπαίθριο χώρο προς τη νότια όψη του κτιρίου (επιφανείας 48,45 τ.μ.), προτείνεται να αποδοθεί προς χρήση στην επιχείρηση εστίασης.

Οι ανωτέρω χώροι περιγράφονται αναλυτικά τόσο στο συνημμένο υπ’ αρ. Α5 σχέδιο κάτοψης ισογείου της αρχιτεκτονικής μελέτης, όσο και στο ακόλουθο σχήμα:2.3 Διαρρύθμιση υπογείου

Στο υπόγειο προτείνουμε τη δημιουργία δύο τμημάτων:

Τμήμα Α, επιφανείας 154,70τ.μ., το οποίο αποδίδεται προς χρήση στο Δήμο Αργοστολίου.

Τμήμα Β, επιφανείας 284,70τ.μ., το οποίο προτείνεται να αποδοθεί προς χρήση στην επιχείρηση εστίασης.

Η εσωτερική διαρρύθμιση των ανωτέρω υπογείων τμημάτων θα προκύψει τόσο από τις ανάγκες του Δήμου για να καλύψει τις απαιτήσεις λειτουργίας της έκθεσης αλλά και του ανοιχτού θεάτρου (για το τμήμα Α), όσο και από τις ανάγκες της επιχείρησης (για το τμήμα Β).

Οι ανωτέρω χώροι περιγράφονται αναλυτικά τόσο στο συνημμένο υπ’ αρ. Α4 σχέδιο κάτοψης υπογείου της αρχιτεκτονικής μελέτης, όσο και στο ακόλουθο σχήμα:


  

3. Όροι για τη λειτουργία της επιχείρησης εστίασης

3.1 Ομαλή συνύπαρξη της επιχείρησης με τις δραστηριότητες του Δήμου

Στο άλσος της Καλλιθέας, μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης, θα κληθούν να συνυπάρξουν διαφορετικές δραστηριότητες. Από τη μία οι δραστηριότητες του Δήμου, το ανοιχτό θέατρο της Καλλιθέας και η υπό μελέτη αίθουσα εκθέσεων και από την άλλη μια επιχείρηση εστίασης. Θα πρέπει να είναι σαφές πως η λειτουργία της επιχείρησης δεν θα παρεμποδίσει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο τις δραστηριότητες του Δήμου.

 

3.2 Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης, πέρα από την εσωτερική κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων και τον ημιυπαίθριο χώρο προς τη νότια όψη του κτιρίου, μπορεί να επεκταθεί και στον ακάλυπτο χώρο που βρίσκεται κατ’ επέκταση της νότιας και ανατολικής όψης του κτιρίου. Οι ανωτέρω περιγραφόμενοι χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εμφαίνονται τόσο στο συνημμένο υπ’ αρ. Α5 σχέδιο κάτοψης ισογείου της αρχιτεκτονικής μελέτης, όσο και στο σχήμα της παραγράφου 2.2 (διαρρύθμιση ισογείου).

 

3.3 Προγραμματισμός εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων

Τόσο οι δραστηριότητες του Δήμου (ανοιχτό θέατρο, αίθουσα εκθέσεων), όσο και οι τυχόν προγραμματισμένες εκδηλώσεις της επιχείρησης, θα πρέπει να προγραμματίζονται σε συμφωνία των δύο μερών, προκειμένου να αποφεύγεται η όχληση του ενός μέρους από το άλλο.

Κατά τις ημέρες και ώρες που προγραμματίζονται δραστηριότητες και εκδηλώσεις από το Δήμο, δεν θα επιτρέπεται η παραγωγή θορύβου ιδιαίτερης έντασης στον εξωτερικό χώρο από την επιχείρηση (π.χ. αναπαραγωγή μουσικής, χρήση μουσικών οργάνων κλπ).

 

4. Τροποποίηση τεχνικών στοιχείων και όρων

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση θα αποτελέσουν τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια της δημοπρασίας, σε συνδυασμό με τις εξειδικεύσεις τις οποίες θα καθορίσει η Οικονομική επιτροπή και η αρμόδια επιτροπή για τον καθορισμό του ελάχιστου αντίτιμου της εκμίσθωσης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός καταστεί άγονος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, οι όροι της παρούσας θα επανεξεταστούν και θα επανακαθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  

Για τη Δημοτική Παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»


Αλέξανδρος Παντελειός                  Διονύσιος Τρωιάνος               Δημήτριος-Νικόλαος Κεκάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.