6.4.22

Για τον Κανονισμό Λειτουργίας Πεζόδρομου Σκάλας

Το θέμα της λειτουργίας του πεζόδρομου Σκάλας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς για το διάστημα που προτείνεται αλλάζει τη μορφή της πόλης. Πρόκειται για ένα δρόμο στο μέσο του οικισμού, η πεζοδρόμηση του οποίου τέμνει τον οικισμό σε δύο τμήματα, δυσχεραίνοντας την συγκοινωνία μεταξύ τους.

Για τις πεζοδρομήσεις δεν είμαστε αντίθετοι. Είμαστε υπέρ των πεζοδρομήσεων, υπέρ της απόδοσης περισσότερων χώρων στον πολίτη για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Όμως ο σχεδιασμός του Δήμου πρέπει να γίνεται ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες κάθε φορά.

Από τις οδούς τις οποίες ονομάζετε «περιοδικούς πεζόδρομους» στον κανονισμό που φέρνετ
ε στο Δημοτικό Συμβούλιο (Κων. Τραυλού, Βασ. Κωνσταντίνου και τμήμα της Βασ. Παύλου), μόνο τμήμα της οδού Κωνσταντίνου Τραυλού είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος κατά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Σκάλας. Κατ’ επέκταση, η λειτουργία αυτών των δρόμων ως πεζόδρομων, αντίκειται στις προβλέψεις του Γ.Π.Σ. και στη σχετική εγκύκλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία γίνεται λόγος για απόλυτη εναρμόνιση με το Γ.Π.Σ.

Πέραν των ανωτέρω, ένα τόσο σημαντικό θέμα, για το οποίο έχουν υπάρξει και αρκετές αντιδράσεις, θα περιμέναμε να το αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή με περισσότερη ευαισθησία.

Για το αντίστοιχο θέμα του προτεινόμενου πάρκινγκ στο οικόπεδο του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, συγκαλέσατε το δημοτικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε και αυτό το θέμα να συζητηθεί σε μια ειδική συνεδρίαση, με πρόσκληση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Μάλιστα θα προτείναμε αυτή η συνεδρίαση να γινόταν στη Σκάλα, όπως έχουμε πει κατά τη συζήτηση του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα συζητούνται σημαντικά θέματα που αφορούν σε τοπικά ζητήματα. Τρία χρόνια σχεδόν της θητείας σας δεν έχετε βρει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για το οποίο να πραγματοποιήσετε συνεδρίαση σε άλλη δημοτική ενότητα.

Επειδή ειπώθηκε πως υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι δεν θέλουν τον πεζόδρομο, αυτό είναι εντελώς λάθος. Έχουμε στα χέρια μας την από 31/3/2021 αναφορά κατοίκων Σκάλας για την περιβόητη κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και στην οποία οι  επαγγελματίες ξεκάθαρα αποδέχονται τον πεζόδρομο και μάλιστα προτείνουν ως χρονικά διάστημα λειτουργίας του και απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων, τις ώρες από 17:00 έως 24:00.

Θεωρούμε πως πριν την πεζοδρόμηση  θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια σωστή μελέτη η οποία θα διαχειρίζεται όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό αυτό δρόμο, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και προσβάσεις, με τη δημιουργία ενός περιμετρικού δρόμου με σωστές προδιαγραφές και σωστή χάραξη και με τις κατάλληλες τροποποιήσεις στο Γ.Π.Σ.


Η πρόταση που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η εξής:

Να δημιουργηθεί ο πεζόδρομος της Σκάλας, βάσει όλων των νόμιμων διαδικασιών και μετά την κατάλληλη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Να εφαρμοστεί ο προτεινόμενος κανονισμός με τις τροποποιήσεις για τις ώρες φορτοεκφόρτωσης από 6:00 έως 12:00 και το χρονικό διάστημα λειτουργίας του πεζόδρομου από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για το τμήμα που προβλέπεται ως πεζόδρομος από το Γ.Π.Σ.

Για όλους τους υπόλοιπους δρόμους, για τους οποίους δεν προβλέπεται πεζοδρόμηση στο Γ.Π.Σ. να τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων κατά την ίδια περίοδο (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) και για χρονικό διάστημα από τις 17:00 έως τη 1:00 π.μ. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας η κυκλοφορία όλων των οχημάτων να πραγματοποιείται κανονικά.

Την ανωτέρω πρόταση, πλην των συμβούλων της παράταξής μας, ψήφισε και η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ασημίνα Γαβριελάτου

Δημοτική Παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.