10.7.23

Η σημασία των τουριστικών επιτροπών και οι αστοχίες του κ. Μιχαλάτου

Οι  Τουριστικές επιτροπές είναι θεσμοθετημένα όργανα των Δήμων. Το έργο τους, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 70 του Ν.3852/10. Είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του
δήμου. Βασική τους αρμοδιότητα είναι ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, και ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης.

Δυο έννοιες που οφείλει να χρησιμοποιήσει μια τουριστική επιτροπή για το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης είναι η βιωσιμότητα αειφορία) και η τουριστική φέρουσα ικανότητα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), βιώσιμος ή αειφόρος τουρισμός (sustainable tourism) είναι "ο τουρισμός που λαμβάνει πλήρως υπόψη του τις υφιστάμενες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών, του κλάδου και των κοινοτήτων στους προορισμούς υποδοχής". Ενώ:
Τουριστική φέρουσα ικανότητα "είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να επισκεφθούν ταυτόχρονα έναν τουριστικό προορισμό, χωρίς να προκληθεί μόνιμη καταστροφή του φυσικού, οικονομικού και κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος και μείωση της ποιότητας ικανοποίησης των επισκεπτών."

Σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού και τους παραγωγικούς φορείς εκπονούν ένα  στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο και εισηγούνται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις για την τουριστική προβολή, την αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα, την  βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού και εν γένει την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Τα πρόσωπα και η σύνθεση της Τουριστικής επιτροπής:
Η επιτροπή αποτελείται από ανθρώπους που ασχολούνται στον τουρισμό πάνω από 30 χρόνια με τεράστια εμπειρία, αλλά και νέους ανθρώπους με φρέσκες ιδέες διατεθειμένους να συζητήσουν και να εφαρμόσουν όλες τις σύγχρονες τουριστικές πρακτικές.
Σημαντικό κομμάτι στην λειτουργία της τουριστικής επιτροπής παίζουν ο πολύ έμπειρος διευθυντής του τμήματος τουρισμού του Δήμου και η ιδιαίτερα αξιόλογη ειδική σύμβουλος του δημάρχου σε θέματα τουρισμού.

Το σχέδιο τουριστικής προβολής που έχει εκπονηθεί
Περιέχει τα περισσότερα από τα σημεία τα οποία συζητήσαμε παραπάνω. Επίσης έχει αναγνωρίσει τις αδυναμίες  της  τουριστικής περιόδου και παραθέτει αρκετές εν δυνάμει στρατηγικές βελτίωσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάγκη "γεμίσματος" των άκρων της τουριστικής περιόδου. Και είναι λογικό. Ποιος εστιάτορας ή ξενοδόχος χρειάζεται περισσότερο κόσμο τον Αύγουστο και ποιος απ’ τους δύο δεν θέλει να γεμίσει το ξενοδοχείο του, ή το εστιατόριο του τον Μάιο και τον Οκτώβριο;

Στρατηγικές όπως, ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, η ανάδειξη της φύσης και του outdoor, βρίσκονται στο σχέδιο  της Τουριστικής επιτροπής και σίγουρα θα βελτίωναν το εύρος της τουριστικής περιόδου.

Τα θετικά όμως φτάνουν ως εδώ γιατί ωραίος ο σχεδιασμός αλλά χρειάζεται και η εφαρμογή του...

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

·       Μία γνωμοδοτική επιτροπή που δεν γνωμοδοτεί.
Εκτός από την  παρουσίαση του σχεδίου τουριστικής προβολής καμία γνωμοδότηση  δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία 4 χρόνια.

·       Μία επιτροπή στην οποία δεν έχει γίνει ποτέ ψηφοφορία.
Κατά τον πρόεδρο οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από μια "σιωπηρή" ομοφωνία. Κατά τη γνώμη μου ο πρόεδρος αποφασίζει μόνος του για την πορεία της τουριστικής επιτροπής και "σιωπηρά" απορρίπτει ότι δεν τον βολεύει.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόταση του Μιχάλη Κόμη, για συμμετοχή στο δίκτυο GREEN DESTINATIONS Green Destinations | Tourism for People, Nature & Climate. κοστολογημένη για λιγότερο από 3.500 €. Εκεί η προφανής ομοφωνία της ολομέλειας της τουριστικής επιτροπής μετατράπηκε σε σιωπηρή απόρριψη. Και έτσι η Κεφαλονιά δεν συμμετείχε ποτέ στο αξιόλογο αυτό δίκτυο.

·        Μία επιτροπή στην οποία τα μέλη δεν φέρνουν προτάσεις.
Και γιατί να το κάνουν άλλωστε. Όταν οι προτάσεις δεν συζητιούνται, δεν αξιολογούνται και δεν ψηφίζονται, δεν έχουν και καμία  πιθανότητα να υλοποιηθούν.  

·       Μία  επιτροπή που ασχολείται μόνο με την τουριστική προβολή και όχι με την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
Μα μόνο μέσω της βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος και των υποδομών γενικότερα, θα έρθουν περισσότεροι και πιο εύρωστοι οικονομικά τουρίστες.

·       Το μεγαλύτερο πρόβλημα της τουριστικής επιτροπής όμως είναι κατά την γνώμη μου ο ίδιος ο κύριος Μιχαλάτος. Εκτός από δήμαρχος, είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, πρόεδρος της επιτροπής ποιότητα ζωής, πρόεδρος του λιμενικού ταμείου και βεβαίως έχει και τον πλήρη έλεγχο της τουριστικής επιτροπής. "ONE MAN SHOW"
Έτσι για να μην βρεθεί προ εκπλήξεων και για να μην διαταραχθούν οι πελατειακές σχέσεις που έχει με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, έχει ευνουχίσει πλήρως την τουριστική επιτροπή και την κρατάει πίσω.

Και είναι κρίμα γιατί η τουριστική επιτροπή είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Κεφαλονιάς.
Σε μια πραγματική και διαρκή ανάπτυξη οποία δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τον τουρισμό και την οικονομία, αλλά όλες τις πτυχές της ζωής μας και θα πρέπει να διασφαλίζει παράλληλα κάτι που συνήθως μένει στην άκρη:
Την ποιότητα ζωής μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.