1.3.24

Θωράκιση του Συμπαραστάτη του Δημότη με Αξιοκρατία

 Ο «συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» είναι ένας θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δήμου, που έχει σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διασφάλιση της αμεροληψίας της δημοτικής αρχής.

Για το θεσμό αυτό έχουν γραφτεί κατά καιρούς πολλές και διαφορετικές απόψεις από ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, άλλες υπέρ, άλλες κατά. Η κριτική που έχει ασκηθεί έγκειται κυρίως στο γεγονός πως, σε πολλές περιπτώσεις, ο θεσμός δεν λειτούργησε προς το σκοπό του, αλλά αποτέλεσε μια ευκαιριακή θέση απασχόλησης για κάποιον υποψήφιο της εκάστοτε δημοτικής αρχής που δεν κατόρθωσε να εκλεγεί.

Μια δημοτική αρχή έχει τη δυνατότητα να θωρακίσει το θεσμό του συμπαραστάτη, να τον υποστηρίξει, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσει ισονομία μεταξύ των δημοτών και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών του Δήμου. Πως; Με αξιοκρατία!

Είναι προφανές από το ρόλο που έχει θεσμικά ο συμπαραστάτης, πως θα πρέπει να έχει μια πολύ καλή γνώση του νομικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και των διοικητικών διαδικασιών. Επομένως, θα ήταν επιθυμητό ένα πρόσωπο με σπουδές νομικής ή δημόσιας διοίκησης ή που να έχει υπηρετήσει στο παρελθόν σε θέση ευθύνης στον δημόσιο τομέα. Αφού λοιπόν συμφωνούμε, πως άνθρωποι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα είναι οι καταλληλότεροι για τη θέση, γιατί να μην τα ζητήσουμε με σαφήνεια;

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε το θέμα του καθορισμού του περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καταθέσαμε μια σαφέστατη πρόταση για τα τυπικά προσόντα του συμπαραστάτη, ζητώντας τη θωράκιση του θεσμού με αξιοκρατία. Με την πρότασή μας συμφώνησε η συντριπτική πλειοψηφία των συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Ο κύριος Μιχαλάτος όμως δεν συμφώνησε. Προτίμησε να αφήσει την προκήρυξη γενικόλογη και θολή, ώστε να μπορεί να επιλέξει το πρόσωπο που εκείνος θέλει, χωρίς να τον περιορίζουν τα κριτήρια που αξιολογούμε ως αναγκαία. Και φυσικά, οι σύμβουλοι της παράταξής του σιώπησαν και ψήφισαν την πρότασή του.

Έστω και μετά από αυτή την κατάληξη, υπάρχει πεδίο συμφωνίας και όχι αντιπαράθεσης. Προϋπόθεση είναι να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση και δημοσιότητα για την προκήρυξη επιλογής του συμπαραστάτη, ώστε αξιόλογοι συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Για την επιλογή του συμπαραστάτη, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεσμικά λοιπόν, ο συμπαραστάτης θα πρέπει είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, που θα λειτουργήσει ανεξάρτητα, υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και του Δήμου.

Εμείς είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε υπέρ ενός τέτοιου προσώπου. Τα κριτήρια της επιλογής μας, ο κύριος δήμαρχος τα γνωρίζει ήδη. Ας αποδείξει και αυτός με τη σειρά του, ότι δικό του κριτήριο επιλογής δεν θα είναι η πολιτική σκοπιμότητα, αλλά η αξιοκρατία.

Αλέξανδρος Παντελειός

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ.